Charakterystyczną cechą profesjonalnego przekładu tekstów obcojęzycznych jest pełna prawidłowość pod względem słownictwa, składni i konstrukcji gramatycznej

Charakterystyczną cechą profesjonalnego przekładu tekstów obcojęzycznych jest pełna prawidłowość pod względem słownictwa, składni i konstrukcji gramatycznej. Ma to szczególne znaczenie przy tłumaczeniu tekstów specjalistycznych z określonej dziedziny. Dużym  wyzwaniem dla tłumaczy są dokumenty i teksty naukowe z zakresu medycyny.

Przekład dokumentów dotyczących usług zdrowotnych

Angielski jest międzynarodowym językiem nauki. Posługuje się nim również personel gabinetów lekarskich i klinik na całym świecie. Wiele osób korzysta z leczenia za granicą, potrzebne są im więc tłumaczenia medyczne ze strony tlumaczenia-gk.pl dotychczasowej dokumentacji takie jak:

  • diagnoza i przebieg choroby,
  • historia leczenia szpitalnego,
  • wykaz zabiegów rehabilitacyjnych,
  • karty informacyjne z doraźnej pomocy lekarskiej.

Takie tłumaczenia medyczne wymagają znajomości angielskich nazw jednostek chorobowych, umiejętności dokładnego opisu procedur medycznych oraz znajomości skrótów i kodów międzynarodowej klasyfikacji chorób. Wszystko to jest bardzo istotne ze względu na zdrowie i życie pacjenta.

Tłumaczenie tekstów naukowych

Polskie uczelnie kształcące kadrę dla placówek ochrony zdrowia korzystają z osiągnięć światowej medycyny. Studenci sięgają po artykuły w czasopismach specjalistycznych publikowane w języku angielskim. Nie zawsze są w stanie poradzić sobie ze zrozumieniem fragmentów, w których zastosowana jest fachowa terminologia z zakresu fizjologii, anatomii lub farmakologii. W takich sytuacjach pomocne są profesjonalne tłumaczenia medyczne, w których przekład odbywa się na podstawie konsultacji ze specjalistami z różnych gałęzi medycyny. Młodzi pracownicy naukowi kierunków lekarskich mogą podzielić się wynikami swoich badań nad jakimś wąskim problemem publikując je po angielsku. Dobre tłumaczenia medyczne takich tekstów są dostosowane do wymogów redakcyjnych zagranicznych czasopism naukowych.